Copyrights Reserved For MJG 2015 Stichting MJG! Home MJG Agenda MJG Succesformules Schilderswijk actueel Over ons Activiteiten Evenementen Archief Mjg magazine Media Zaalverhuur CONTACT

Over ons

De organisatie

Stichting MJG is opgericht door jong multicultureel talent in 2009. Aanvankelijk richtte stichting MJG zich voornamelijk op de Haagse Schilderswijk. In de loop der jaren heeft zij zich ontplooid tot een veelzijdige, interstedelijke en multidisciplinaire stichting die jeugd en jongeren een aantrekkelijk programma biedt op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Stichting MJG is een organisatie die zich graag inzet voor de kwetsbaren in de samenleving en derhalve ook oog en oor heeft voor andere groepen in de samenleving, zoals: ouders, senioren en gehandicapten.

Missie

Stichting MJG staat voor een pluriforme samenleving waarin iedereen een gelijke kans krijgt om, met wat voor achtergrond dan ook, zijn/haar talent te ontwikkelen en succesvol te worden. Daarvoor biedt stichting MJG begeleiding, ondersteuning en voorlichting aan kwetsbaren.

Visie

Stichting MJG stelt zich ten doel om een professioneel vrijwilligersklimaat te creëeren waarin jongeren en ouderen samenwerken aan het bevorderen van de sociale cohesie in de stad, maar ook van de persoonlijke ontwikkeling van ieder individu.

Focus

Stichting MJG wordt bestuurd door ambitieuze Hagenaars en richt zich op de volgende groepen: 1. Scholieren en studenten die de potentie hebben rolmodel te worden en die hiervoor de grootste groei kunnen doormaken. 2. Scholieren en studenten waarbij meervoudige problematiek zorgt voor belemmeringen op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling. 3. Anderen doelgroepen uit de Schilderswijk die aandacht verdienen zoals: ouders, senioren en gehandicapten.

Algemene doelstelling

Stichting MJG stelt ten doel om jeugd en jongeren uit de Haagse Schilderswijk te ondersteunen bij het ontwikkelen van kennis, talent, vaardigheden en competenties om hiermee vervolgens het verschil te kunnen maken in de praktijk. Stichting MJG investeert graag in jong potentieel talent door middel van het uitbreiden van hun referentiekader en het verbreden van hun sociale horizon.

Organisatiestructuur

Stichting MJG heeft de organisatie zoals volgt onderverdeeld: een raad van toezicht, een bestuur, een voorzitter, een afdeling administratie/beheer/stagaires, drie projectcoördinatoren en drie projectgroepen (stagiaries en vrijwilligers).

Welkom op de website van

Stichting MJG!

Hoefkade 560-562 2526CM Den Haag T: 070 406 7380
Over ons